Huurdersinformatie

DPB streeft  de hoogste kwaliteit na voor de pallets en zorgt daarbij voor de laagst mogelijke kosten voor de huurders. Dranken Pallet Beheer (DPB) is uniek in het feit dat zij geen winstoogmerk heeft en daardoor de laagste kosten voor haar huurder garandeert.

Een overzicht van de huurders van DPB kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Poolwerking
Huurders van DPB huren op basis van hun daadwerkelijke palletbehoefte op piekmomenten. Jaarlijks wordt door middel van een berekening het huursaldo bepaald. Dit huursaldo wijzigt slechts in uitzonderlijke gevallen. 

De DPB pallets bewegen zich uitsluitend tussen huurder en afnemer. De DPB pallets zijn eigendom van DPB, maar de huurder draagt volledige verantwoordelijkheid voor het aanleveren en terughalen (op basis van € 22,50 statiegeld) van en naar de markt. In dit geval hoofdzakelijk de grote DC's van retailers. Hierbij is het tevens de verantwoordelijkheid van de huurder om het eigen huursaldo te behouden. Vanuit DPB wordt er aan de huurder ondersteuning geboden op het managen van de palletbewegingen, zodat iedere huurder altijd de beschikking heeft over het aantal pallets dat ze huren.

Dranken Pallet Beheer streeft er altijd naar om de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden aan haar huurders. Vanuit het oogpunt van Duurzaamheid en het optimaliseren van de logistieke & fysieke handeling van de pallets, is besloten om gebruik te maken van kunststof pallets. Deze pallets zijn gemaakt van volledig gerecycled materiaal. Bij het einde van de levensduur van de kunststof pallet wordt hetzelfde materiaal bovendien ook weer opnieuw gerecyled en ingezet voor de productie van een nieuwe kunststof pallet.